Kursplan (Kampfsport)

Freitag
19.10.18
Boxen

Thomas

19:00 – 20:30

Lion Strike

Robert

19:00 – 20:00

MMA Ground

Toni

19:00 – 20:30

Samstag
20.10.18
Frauen Boxen

Kirsten

11:00 – 12:00

Montag
22.10.18
Lion Strike

Robert

18:00 – 19:00

Boxen

Thomas

19:00 – 20:30

Luta Livre Grappling

Toni

19:30 – 21:00

Dienstag
23.10.18
Kickboxen

Gerrit

18:00 – 19:00

Boxen Basics

Thomas

19:00 – 20:30

MMA Stand Up

Toni

20:00 – 21:30

Mittwoch
24.10.18
Frauen Boxen

Kirsten

18:00 – 19:00

Boxen

Thomas

18:30 – 20:00

Luta Livre, Grappling

Toni

20:00 – 21:30

Donnerstag
25.10.18
Kickboxen

Robert

18:00 – 19:00

Boxen Basics

Thomas

19:00 – 20:30